AMSTERDAM - Afrikanen die heteroseksueel zijn, hoeven niet bang te zijn voor de ziekteaids. Dat beweerde althans de Libische leider Moammar Gadhafi op eenconferentie van Afrikaanse landen zaterdag.

Kolonel Gadhafi staat niet bekend om zijn subtiele opmerkingen. Zijn uitspraakvan zaterdag is daar weer een nieuw bewijs van. Sprekend via een tolk, zeiGadhafi: Het enige wat je hoeft te doen, is je aan de regels houden. Als jehetero bent, heb je niks te vrezen van aids.

De andere Afrikaanse leiders die samen waren gekomen in de Mozambikaansehoofdstad Maputo lachten meewarig om Gadhafi's opmerking. Weinigen zullengeloofd hebben dat de 29 miljoen met het hiv-virus besmette Afrikanen tenzuiden van de Sahara allemaal homoseksueel zijn. Er zijn in dit gebiedinmiddels 17 miljoen Afrikanen aan aids overleden.

Het was overigens niet de enige weinig geslaagde opmerking van de Libischedictator. Later in zijn toespraak tot veertig Afrikaanse leiders zei Gadhafidat zij zich ook geen zorgen hoefden te maken over muskieten entseetseevliegen, die malaria en slaapziekte overbrengen. De insecten vormdenvolgens hem Gods legers die Afrika tegen indringers van buiten het continentbeschermen. Als ze hier komen, dan krijgen ze malaria en slaapziekte, zei hij.Ieder jaar gaan er 5 miljoen Afrikanen dood aan malaria. Slaapziekte kost perjaar aan 25.000 mensen op het continent het leven.