GAZA/BEIROET - De radicale Palestijnse bewegingen Hamasen Islamitische Jihad hebben gedreigd de wapenstilstand die ze eindvorige maand hebben afgekondigd, te verbreken als de PalestijnseAutoriteit probeert hen te ontwapenen. De islamitische groeperingenhebben zondag een gezamenlijke verklaring met die strekkinguitgegeven in Gaza.

"Als de Palestijnse Autoriteit probeert onze wapens in beslagte nemen, dwingt ze Hamas en de Islamitische Jihad dewapenstilstand te verbreken", staat in de verklaring. Volgensbeide groeperingen hebben de Palestijnse veiligheidstroepenbesloten tot een campagne om het verzet te ontwapenen. Eenwoordvoerder van Hamas heeft echter laten weten dat tot nu toe nietéén wapen van zijn groepering is geconfisqueerd.

Vijf van de grootste Palestijnse verzetsbewegingen, waaronderook de Fatah van Yasser Arafat, kondigden eind juni aan tijdelijkte stoppen met aanslagen tegen Israël. Eén van de voorwaardendaarbij was dat Israël alle ongeveer 6000 Palestijnse gevangenenzou vrijlaten. Tot nu toe heeft Israël zich alleen bereid verklaarder ongeveer 350 hun vrijheid terug te geven. Zij voldoen aan destrenge criteria die de Israëlische veiligheidsdiensten daarvoorhanteren.

Israël beschouwt zich niet gehouden aan de wapenstilstand enblijft de volledige ontmanteling en ontwapening van de gewapendePalestijnse groeperingen eisen, daarin gesteund door de VerenigdeStaten.