ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat alle acht grote bouwfraudezaken die het onderzoekt, voor de rechter brengen. In geen van de gevallen zal de kwestie worden afgedaan met een schikking, waarbij de betrokken bedrijven met een geldboete strafrechterlijke vervolging ontlopen.

Dat heeft de voorzitter van het college van procureurs-generaal, J. de Wijkerslooth, zaterdag gezegd in NRC Handelsblad.

Het OM onderzoekt sinds anderhalf jaar acht grote bouwprojecten waarbij de aannemende bedrijven zich schuldig zouden hebben gemaakt aan illegale prijsafspraken. Het justitieel onderzoek is zo goed als klaar. Grondslag voor het onderzoek vormt de schaduwboekhouding van het bouwbedrijf Koop Tjuchem. De schaduwboekhouding was ook de aanleiding voor een parlementaire enquête.

Schipholspoortunnel

In de bouwwereld bestond de stille hoop dat justitie opnieuw zou aansturen op schikking om langslepende procedures te ontlopen. Twee jaar geleden besloot justitie te schikken in een fraudezaak met de Schipholspoortunnel, waarbij de bouwers met valse facturen de rekening hadden opgestuwd. Deze schikking veroorzaakte grote politieke ophef.

'Politieke invloed terugdringen'

De Wijkerslooth zei zaterdag de politieke invloed op justitiële beslissingen te willen terugdringen. De minister van Justitie is bevoegd het OM via een aanwijzing te dwingen in individuele zaken tot strafrechterlijke vervolging over te gaan. De Tweede Kamer op haar beurt kan de minister dwingen zo'n aanwijzing te geven.

Volgens De Wijkerslooth zijn er zaken die het OM opgedragen krijgt door politici, maar die het liever zou schikken. Hij wil dat de verhouding minister-OM anders wordt geregeld. "Dan moet uit de wet dat een minister je kan opdragen dat je een zaak al dan niet vervolgt. Dan heb ik het over de aanwijzing in individuele strafzaken."

Beperkte capaciteit

De Wijkerslooth vindt dat er rekening moet worden gehouden met de beperkte capaciteit van de rechterlijke macht. De Tweede Kamer wil dat grote financiële, economische en milieuzaken vrijwel altijd worden vervolgd. Daardoor kan de afhandeling van andere zaken te lang op zich laten wachten, vreest de hoogste man van het OM. "Dan denk ik aan dossiers waar slachtoffers bij betrokken zijn. Zaken die ik graag wil blijven schikken, zijn zaken die eindigen met een geldboete. Want er is helemaal geen bezwaar tegen schikken. Zeker gezien vanuit het standpunt dat wie schikt, zichzelf schuldig verklaart."