LOS ANGELES - De Amerikaanse FBI heeft de autoriteiten inhet westen van de VS gewaarschuwd voor mogelijke grote bosbrandendie door leden van het terreurnetwerk al-Qaeda worden gesticht. Datberichtte de krant Arizona Republic vrijdag.

De FBI baseert zich volgens de krant op informatie van een nietnader aangeduid gedetineerd al-Qaedalid. Dat zou hebben gezegd datde organisatie van Bin Laden branden wil veroorzaken in Colorado,Montana, Utah en Wyoming. De al-Qaeda leden zouden met een vuurzeegrote economische schade willen aanrichten.

De bosbranden zouden moeten ontstaan door explosies in bossen enin graslanden. De ontploffingen, door middel van tijdschakelaars,zouden pas plaatshebben als de al-Qaedaleden het land al verlatenhebben.