ROME/BERLIJN - De Italiaanse staatssecretaris vanToerisme Stefano Stefani is vrijdagavond afgetreden. Dat heeft hijvolgens het Italiaanse persbureau ANSA premier Silvio Berlusconilaten weten. Stefani had met negatieve uitlatingen over Duitsetoeristen uitgelokt dat de Duitse bondskanselier Gerhard Schröderdiens vakantie naar Italië annuleerde.

De Italiaanse bewindsman weigerde zich tot vrijdag voor zijnuitlatingen te verontschuldigen. Maar in de zaterdageditie van Bildzegt hij spijt te hebben dat zijn uitlatingen hebben geleid tot eenverslechterde Duits-Italiaanse relatie. "Ik hou van Duitsland",benadrukt hij zelfs. "Mochten mijn woorden tot misverstandenhebben geleid dan verontschuldig ik me daarvoor."

Charme-offensief

Diverse steden in Italië zijn wegens de rel al eencharme-offensief begonnen. Ze ontvangen Duitsers deze zomer noghartelijker dan gebruikelijk. Met gratis flessen wijn en bloemenprobeert de toeristenbranche hen te lokken.

De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder annuleerde deze weekzijn vakantie in Italië nadat Stefani Duitsers had afgeschilderdals "eenvormige supernationalistische blonde mensen, die zichlawaaierig op onze stranden storten" en als "boerend gepeupel".Ondernemers in de toeristenindustrie konden al direct niet zolachen om Stefani's 'grappen', en hadden het ontslag van debewindsman geëist.

Het 'boerend gepeupel' zorgt in de zomermaandenvoor een kwart van hun omzet. Jaarlijks reizen ongeveer tienmiljoen Duitse vakantiegangers naar Italië, waar zij meer dan 8miljard euro uitgeven.

Schröder is niet onder de indruk van het Italiaansecharme-offensief. Voor de Duitse televisiezender ARD noemde hijzijn beslissing om niet in Italië met vakantie te gaan eennoodzakelijke reactie op de anti-Duitse uitingen vanuit Rome. Hijvoegde eraan toe dat hij Stefani, als deze in zijn kabinet hadgezeten, al onmiddelijk de laan zou hebben uitgestuurd.