BRUNSSUM - Ongeveer tien tot twaalf Nederlandse militairenvertrekken zaterdag onder NAVO-vlag naar Afghanistan. Zij makendeel uit van een groep van ongeveer vijftig militairen waarinverder Britten, Duitsers en Belgen zitten. In de loop van de maandzal het aantal Nederlanders dat voor de NAVO naar Kabul vertrekt,oplopen tot ongeveer dertig.

Dat hebben woordvoerders van de NAVO en van het ministerie vanDefensie vrijdag meegedeeld. De NAVO neemt 11 augustus het commandoover van de ISAF-vredesmacht van de Verenigde Naties. DeNederlanders werken als (onder)officieren op het regionaleNAVO-hoofdkwartierin Brunssum. Ze zullen in Afghanistan eenstaffunctie vervullen en verbindingen gaan aanleggen. Het zijn geenmilitairen "in het veld".

De nieuwkomers uit Nederland zullen naar verwachting een halfjaar blijven. Ze vertrekken vanaf het vliegveld Keulen-Bonn inDuitsland. De eerste kleine NAVO-groep vertrok al op 5 juli. Het isde eerste missie vanuit de NAVO in Noord-Europa. Het hoofdkwartierin Brunssum heeft de operationele leiding van de missie. De Duitsegeneraal Götz Gliemeroth voert het lokale bevel.

De NAVO neemt begin augustus het commando over van deISAF-vredesmacht die in en rond de Afghaanse hoofdstad Kabul actiefis. De door de Verenigde Naties geleide vredesmacht bestaat nu uitongeveer 5000 militairen onder Nederlands en Duits bevel. Dehuidige 650 Nederlanders vertrekken in augustus terwijl de Duitserswaarschijnlijk nog tot eind 2004 actief blijven.

Bovendien zullen tien tot twintig Nederlandse militairen van demortier opsporingsbatterij voorlopig achterblijven in Afghanistan.De Canadezen vormen vanaf augustus het grootste contingent in enrond Kabul.