AMSTERDAM - Het Bureau Jeugdzorg Amsterdam overweegt hetinvoeren van babyluiken, waar een moeder al dan niet anoniem haarpasgeboren kind kan achterlaten. Voorzitter W. Janssen zei datvrijdag in het tv-programma TweeVandaag.

Aanleiding is het groeiend aantal vondelingen in de hoofdstad,deze week twee en dit jaar in totaal al vijf. Er is volgens Janssennog geen sprake van een trend, maar wel van een zorgwekkendeontwikkeling.

Het belangrijkste argument voor een babyluik is volgens hem hetrecht op leven van het kind. Vaak verdringen vrouwen die in eennoodsituatie verkeren, dat ze zwanger zijn. Als het kind dan wordtgeboren, moeten ze heel snel een beslissing nemen. Met een babyluikwil Bureau Jeugdzorg de overlevingskansen van het kind vergroten.Verder is zo'n stap een erkenning voor de moeilijke positie van demoeder, zei Janssen.

Geïsoleerd

Hij schetste in het programma de veranderingen in de Nederlandsesamenleving: meer andere culturen, meer migranten en illegalen.Zwangere vrouwen uit de laatste groep durven vaak de gang naar dehulpverlening niet zetten omdat ze dit als een riskante stap zien.Vaak zijn zulke vrouwen in eigen familie geïsoleerd.

Het idee voor een babyluik ontstond enkele jaren geleden inJohannesburg, waar een kerk een luik in een muur aanbracht. InDuitsland hebben protestantse kerken en ziekenhuizen inmiddels meerdan veertig 'Babyklappen' in gebruik. Janssen is van plan desituatie in Duitsland te onderzoeken voordat er een definitiefbesluit wordt genomen.