WASHINGTON - Negen Amerikaanse militairen zijnvrijdag op een luchtmachtbasis in Texas in quarantaine geplaatstomdat zij symptomen vertonen van de gevaarlijke longziekte SARS.Volgens een legerwoordvoerder lijden de militairen aan symptomendie lijken op die van SARS, zoals koorts en hoesten, maar is deziekte nog bij geen van hen vastgesteld. Ze liggen ook niet in eenziekenhuis.

De militairen waren net teruggekeerd van een luchtshow inCanada, en drie van hen hadden onderweg een tussenstop gemaakt inToronto. Deze Canadese stad had eerder dit jaar te kampen met eenSARS-epidemie, maar werd op 2 juli SARS-vrij verklaard door deWereldgezondheidsorganisatie WHO.

Volgens de Canadese autoriteiten is het vrijwel uitgesloten datde militairen de ziekte hebben opgelopen. Ze waren in Toronto nadatde uitbraak al onder controle was gebracht, stelden zevrijdagavond. Bovendien waren de Amerikanen alleen maar op deluchthaven van Toronto. Geen van de SARS-gevallen in de Canadesestad is met de luchthaven in verband gebracht.