UTRECHT - De gemeente Utrecht gaat in hoger beroep tegen hetvonnis van de rechter in de zaak van de verdronken brandweerduiker.Zij doet dat wegens de gevolgen van het vonnis. Het oordeel van derechtbank dat zij als werkgever schuldig is aan het overlijden vande 35-jarige man vecht zij niet aan.

Dat maakte burgemeester Brouwer vrijdag bekend. "De brandweermag op grond van het vonnis niet langer onder risicovolleomstandigheden oefenen. Dat betekent dat de risico's zichverschuiven van het oefenen naar de echte reddingssituaties",aldus Brouwer.

De rechtbank veroordeelde Utrecht donderdag tot een boete van.000 euro wegens dood door schuld. De gemeente is volgens derechter verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder de duikertwee jaar geleden tijdens een oefening om het leven kwam. De duikerwas onvoldoende getraind voor de zware oefening en had geenervaring met zelfredding. De collega's die hem te hulp schoten,waren daarvoor te weinig getraind, aldus de rechter.

Voorwaardelijke straf

Hij legde eenderde van de boete als voorwaardelijke straf op,omdat de Utrechtse brandweer inmiddels de nodige maatregelen heeftgenomen om de duikoefeningen veiliger te laten verlopen.

Burgemeester Brouwer heeft haar besluit vrijdag meegedeeld aande fractievoorzitters in de gemeenteraad. Met het oog op denabestaanden voelden sommige fractievoorzitters weinig voor eenhoger beroep, te meer omdat de zaak al twee jaar duurt. Defractievoorzitters vinden dat het college van burgemeester enwethouders zelf de beslissingen moet nemen en daarover achterafverantwoording aan de gemeenteraad dient af te leggen. Daarom staatnu vrijwel vast dat de zaak op 28 augustus in de eerstvolgenderaadsvergadering aan de orde komt.