LONDEN - Het gekloonde schaap Dolly heeft een gewrichtsontsteking. Een Britse deskundige sluit niet uit dat de aandoening een gevolg is van het kloningsproces. Professor Ian Wilmut, die mede aan de wieg van het schaap stond, pleit daarom voor onderzoek naar de effecten van het klonen op de gezondheid van dieren, zo meldt de BBC vrijdag.

Voor dierenbeschermingsorganisaties is de ziekte van Dolly het bewijs dat klonen gevaarlijk is. Ze pleiten er daarom voor de experimenten stop te zetten. Dolly is het eerste zoogdier dat uit een cel van een volwassen dier is gekloond. Ze is nu vijf jaar oud.

Een gewrichtsontsteking komt niet veel voor bij schapen, maar de dieren zijn niet geheel onbekend met de ziekte. De grote vraag is nu of Dolly de ziekte heeft gekregen door het klonen. De aandoening roept ook vragen op over de levensvatbaarheid van kloontechnieken.

Veel instituten die zich met klonen bezighouden, melden dat hun dieren gezond zijn, maar harde bewijzen dat de beesten op lange termijn niets zullen mankeren, zijn er niet. Er zijn nu enkele honderden gekloonde dieren. Behalve schapen zijn ook koeien, geiten en biggen gekloond. Een enkele keer werden mismaakte dieren voortgebracht. Ook is het wel eens voorgekomen dat gekloonde dieren te zwaar bleken of een beschadigd immuniteitssysteem hadden.

Kennis

Op de effectenbeurs in Londen ging de koers van het bedrijf PPL Therapeutics, dat de wetenschappelijke kennis van Wilmut en zijn medewerkers aan de man brengt, na het bekendworden van de kwaal van Dolly onderuit. De waarde van het aandeel zakte 15 procent.

De koers was woensdag juist flink gestegen. In een Amerikaanse vestiging van PPL waren vijf varkens gekloond waarvan de organen bij een transplantatie volgens het bedrijf niet meer door mensen worden afgestoten.