HILVERSUM - De belastingdienst in Heerlen heeft zich mogelijkschuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. De inspecteur liethonderden asielzoekers werken onder één sofi-nummer en onder éénfictieve naam: F. Vogelpest, geboren op 14 april 2003.Het initiatief daarvan ging uit van de belastinginspecteur zelf,zo heeft het tv-programma Netwerk donderdag onthuld.

De ongeveervijfhonderd asielzoekers werden aangesteld als ruimers van pluimveein verband met de vogelpest in de Gelderse Vallei en Limburg. Datgebeurde via Moonen Agroservice, een soort uitzendbureau. Toen datbedrijf voor de betrokken asielzoekers bij de belastingdienstsofi-nummers aanvroeg, schaarde de belastinginspecteur hen allenonder één nummer.

De belastingdienst en daarmee het ministerie van Financiënovertraden op die manier hun eigen regels. Volgens deskundigen gaathet om valsheid in geschrifte, meldde fiscaal jurist mr. dr. A.Pleijzier van de Universiteit van Utrecht in het programma.

Dringend verzoek

Ook het ministerie van Sociale Zaken ging mogelijk over deschreef. Een tewerkstellingsvergunning voor de asielzoekers werdbinnen 24 uur afgegeven, terwijl zo'n procedure normaal gesprokenweken duurt. De ruimers werden op dringend verzoek van onder meerhet ministerie van Landbouw aan het werk gezet.

Het ministerie van Financiën erkent dat een en ander nietvolgens de regels is en "dat dit nooit had mogen gebeuren",meldde een woordvoerder in een reactie. Volgens hem is in Limburgnaar een praktische oplossing voor een noodsituatie gezocht. Maarde gekozen oplossing "kan niet". Een sofi-nummer mag alleen inindividuele gevallen worden toegekend.

Volgens de woordvoerder is de Limburgse variant niet via hetministerie in Den Haag verlopen. Financiën zegt de kwestie serieusop te nemen en maatregelen te nemen om te voorkomen dat dit nogeens gebeurt. De woordvoerder zegt niet vooruit te kunnen lopen opde inhoud van die interne maatregelen.