ROTTERDAM - De baby die dinsdag dood in een auto in Rotterdamwerd gevonden, is niet om het leven gebracht. Dat blijkt uit sectieop het stoffelijk overschot, meldde de politie donderdag. De moedervan de baby, een 20-jarige vrouw zonder vaste woon- ofverblijfplaats, is zondagavond van het pas 35 weken oude jongetjebevallen.

Zij kon na de bevalling geen afstand doen van het doodgeborenkind en bleef daarom haar zoontje bij zich dragen. Een kennis vande moeder vond het babylijkje dinsdagmiddag in Rotterdam-Crooswijk.Het kind lag in een tas in een geparkeerde auto van een vriend, een-jarige Rotterdammer.

Na zijn lugubere vondst belde de vinder meteen de politie.Agenten troffen in de auto de 39-jarige man aan. Hij werdaangehouden en na verhoor vrijgelaten.

De moeder lag in een pand in de buurt op bed. Ze had veel bloedverloren en werd direct naar het IJsselland Ziekenhuis in Rotterdamvervoerd. De vrouw wordt niet langer verdacht van een misdrijf.