DEN HAAG - Minister Van der Hoeven van Onderwijs is tegen hetinitiatief van twee Rotterdamse basisscholen om Turkse les aankleuters te geven. Volgens de bewindsvrouw verbiedt de wet hetlesgeven aan kinderen op de basisschool in een buitenlandse taal.Zij wil voor Combinatie 70 en de Oranjeschool geen uitzonderingmaken.

Van der Hoeven heeft dat geantwoord op vragen van SP-KamerledenKant en Vergeer-Mudde. Volgens de minister biedt de wet wel demogelijkheid om tijdelijk de taal van het land van oorsprong alsvoertaal te gebruiken ter ondersteuning van het Nederlands.

Structureel het lesprogramma in andere talen geven is uit denboze. Scholen die daarmee doorgaan, krijgen de onderwijsinspectieop hun dak. Van der Hoeven benadrukt dat goede beheersing van hetNederlands de hoogste prioriteit heeft.

De overheid schaft per 1 augustus 2004 het programma vooronderwijs in allochtone levende talen (oalt) af. De Rotterdamsescholen hadden dit willen vervangen door de Turkse les aankleuters. Onderwijswethouder Van der Tak wees eerder al desubsidie-aanvraag voor het komende jaar af.