ROTTERDAM - Enkele tientallen regionale bestuurders van deLPF hebben donderdagmiddag hun lidmaatschap opgezegd tijdens eeningelast partijcongres achter de gesloten deuren van hetRotterdamse Luxortheater. Daarmee lijkt het ergst rumoer in depolitieke partij weer voorbij. "Dit moet voorlopig de laatste keerzijn", zei partijleider Herben na zijn zoveelste crisis.

Vorige maand schorste het hoofdbestuur onder leiding vanvoorzitter Ed Maas een aantal provinciebonzen, omdat zij departijstatuten zouden hebben genegeerd. De op non-actief gezettebestuurders verwijten op hun beurt het hoofdbestuur ondemocratischgedrag. Zo hekelden ze donderdag bijvoorbeeld de 1500 machtigingenvan leden die Herben tijdens de vergadering bij zich had. "Danhoef je dus niet meer te stemmen", luidde de kritiek.

Stelletje eikels

Nadat de dissidenten donderdag duidelijk was geworden dat ze opweinig steun konden rekenen, leverden ze zelf hun lidmaatschapspasin. "Ik wil niet geroyeerd worden door dit stelletje eikels",verklaarde het Overijsselse bestuurslid W. Watjes die stap. Maas'rechterhand Hammerstein sprak van "het zelfreinigend vermogen vande vergadering". Volgens hem was er "grote eenstemmigheid" onderleden en koos bijna iedereen de kant van het bestuur.

Vooral bestuurders uit Noord-Holland, Utrecht, Drenthe enZeeland hadden geen vertrouwen in de landelijke bestuursleden dieachterblijven als voorzitter Maas en Hammerstein binnenkort hetbestuur verlaten. Zij wilden die bestuursleden daarom wippen, maarwerden enkele weken terug geschorst door Maas. De vergaderingdonderdag moest duidelijkheid bieden over hun lot.

De opstandigeprovinciebestuurders hadden op grote bijval gehoopt, maar de ledenuit de andere provincies slikten grotendeels hun kritiek in ofwaren niet aanwezig.

Vergist

"Heel veel mensen hebben zich gewoon vergist", verklaartHerben de crisis. De partij heeft daarom een commissie in het levengeroepen die de schorsingen tegen het licht gaat houden. Herbenzei te verwachten dat de meesten snel weer volledig LPF-lid zijn.Voor enkele tientallen bestuurders, maar ook een aantal 'gewone'leden, hoefde dat echter niet meer.

Naast de schorsingencommissie komt er ook eensollicitatiecommissie die de opvolging van Maas en Hammerstein gaatregelen en de lege bestuursplekken in de provincies gaat invullen.Marten Fortuyn, de broer van de vermoorde grondlegger van departij, gaat beide commissies adviseren. Volgens Herben zoudenoud-bewindslieden als Nawijn of Van Leeuwen de commissies kunnenleiden.

Inhoud

Terwijl een groep dissidenten nog een persconferentie gaf overhun vertrek uit de partij, zaten de bobo's van Tweede-Kamerfractieen partijbestuur alweer breed lachend in de zon op het terras vancafé-restaurant Koeien & Kreeften, naast het Luxortheater. "Zogauw sommige leden tot bestuurder gekozen worden, krijgen zeNapoleonaspiraties", blikte Herben terug. "Ze denken dat ze allesmogen zeggen wat ze denken, net zoals Pim. Maar die had er weldertig jaar over nagedacht." Herben wil het daarom na zijnvakantie over de inhoud hebben, liet hij nog weten.