BREDA - De politie onderzoekt of er mogelijk mannen gegijzeldzijn geweest in het Marokkaanse café Angad aan de Haagweg in Breda.Donderdag rond de middag viel een arrestatieteam het pand binnen enarresteerde de zeven aanwezigen.

De politie had eerder die ochtend meerdere telefoontjes gekregenvan mensen die enkele mannen met vuurwapens naar binnen hadden ziengaan. Er zou ook een schot gehoord zijn.

De politie rukte daarop met veel mensen uit. Omdat er mogelijksprake was van vuurwapenbezit en de rolluiken waren neergelaten,was de politie terughoudend bij het binnengaan van het pand. Naongeveer twee uur had een agent via een wc-raampje kort contact metiemand die binnen was. Die vertelde dat hij met vijf anderen werdvastgehouden. Toen tegen half een het rolluik van de voordeur werdopgehaald, besloot het arrestatieteam in te grijpen en totarrestaties over te gaan.

De zeven aangehouden mannen zijn tussen 27 en 35 jaar oud. Vijfvan hen komen uit Breda, de andere twee uit Duitsland en België. Depolitie heeft in het café geen vuurwapens aangetroffen. Ook deverdachten hadden geen vuurwapens bij zich.

Opschudding

Het incident veroorzaakte opschudding aan de Haagweg. De politiezette een flink gebied rond het café af en ambulances stonden klaarom eventuele gewonden op te vangen. De gemeente plaatstedranghekken om de vele nieuwsgierigen op een afstand te houden.

Anderhalf jaar geleden vond er ook een schietpartij plaats inhet café. De toenmalige eigenaar raakte gewond.