DEN HAAG - CDA en VVD eisen dinsdagmiddag opheldering van het kabinet over de afspraak van de Rotterdamse rechtbank dat de orthodoxe moslim en advocaat Mohammed Enait niet meer hoeft op te staan als de rechters de rechtszaal binnenkomen.

De fracties willen tijdens het wekelijkse vragenuurtje horen dat er een einde komt aan deze afspraak.

Enait wil uit geloofsovertuiging niet opstaan voor rechters, terwijl dat wel gebruikelijk is in de rechtszaal. CDA en VVD vinden dat een individu de algemene omgangsvormen niet kan ondermijnen.