RIJSWIJK - Slecht 12 procent van de bevolking weet dat er in november waterschapsverkiezingen zijn. Ruim 60 procent weet nergens van, de rest denkt dat de verkiezingen pas in de komende jaren zijn.

Dat blijkt maandag uit een enqûete door de Waterbond. Ook de prominentere presentatie van politieke partijen bij de verkiezingen verandert nauwelijks de interesse voor de verkiezingen. Slechts 20 procent geeft aan daardoor "meer geneigd te gaan stemmen".

De belangrijkste reden om wel te gaan stemmen is van financiële aard, zoals de hoogte van waterschapskosten. Ook worden genoemd de veiligheid ('droge voeten') en de zuivering van afvalwater.

Belasting

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat ruim driekwart van de ondervraagden zegt 'slecht' tot 'heel slecht' op de hoogte te zijn van het werk van waterschappen. Iets meer dan de helft denkt dat de opbrengst van de waterschapsbelasting goed wordt besteed. Wel vindt de helft van de geënquêteerden dat die belasting te hoog is.

Verkiezingen

De Waterbond is een consumentenorganisatie op het gebied van water. De waterschapsverkiezingen bij de 26 waterschappen zijn van 13 tot 25 november.