ROTTERDAM - De Rotterdamse haven is een kwetsbaar gebied voor terroristen, geeft de leiding van het havenbedrijf volmondig toe. Rotterdam wil het ze in ieder geval moeilijk maken. De afspraken die het havenbedrijf woensdag met de zeehavenpolitie ondertekende, vormen het sluitstuk van een lange reeks maatregelen.

In 1996 kwam de beveiliging van het haven- en industriecomplex pas echt op de agenda te staan. Rotterdam moest wat verzinnen tegen de toenemende smokkel van illegale goederen en mensen. Om de zeeschepen beter te controleren, plaatste de Rotterdam Port Authority, zoals het havenbedrijf nu wordt genoemd, twee containerscans waarmee containers kunnen worden doorgelicht.

Maasvlakte

De scan van de douane op de Maasvlakte kostte 14 miljoen euro, maar heeft zich in drie jaar terugverdiend. De douaniers vonden al containers met 521 miljoen sigaretten, waarover geen belasting was betaald. Ze controleren de papieren van de transporten scherp. Als ze de inhoud of bestemming van de lading niet vertrouwen, worden de containers van de schepen afgehaald en door een infraroodscan gehaald.

Scan

Ook in het Eem-/Waalhavengebied staat een (mobiele) scan. Bij de Deltaterminal op de Maasvlakte worden alle containers gecontroleerd. Op de kranen aan de wal zijn 'readers' aangebracht, die kunnen aflezen of de zegels van de containers kloppen.

Ongemerkt de haven binnenvaren is vanaf de zeekant niet mogelijk. In het havencoördinatiecentrum op de Kop van Zuid worden op een immens scherm alle bewegingen van de zeeschepen (jaarlijks .000) gevolgd. Van de binnenvaart (135.000) moeten alleen de schepen met gevaarlijke stoffen zich identificeren. Rotterdam beschikt over radarposten, camerabewaking en heeft tien patrouilleboten paraat.

Zeehavenpolitie

Terrorisme dwong de havenleiding opnieuw na te denken over beveiliging. Na de aanslagen van 11 september 2001 zijn de maatregelen onder druk van de Amerikanen verscherpt. Rotterdam werkt aan een havenveiligheidsplan, waarin bijvoorbeeld met evacuatie van 250.000 mensen rekening wordt gehouden. Rotterdam Port Authority en zeehavenpolitie hebben voor alle mogelijke scenario's draaiboeken klaarliggen, die woensdag worden ondertekend.

De coördinatie voor de havenbeveiliging ligt bij brandweercommandant D. Berghuijs (beleid), directeur havenbedrijf P. Struijs (implementatie) en havenmeester J. Lems (handhaving). Zij kunnen snel de veiligheidsstaf inschakelen, die onder leiding van burgemeester Opstelten staat. De staf komt tegenwoordig al bijeen bij dreiging van onheil. Gedurende de oorlog in Irak werd tien keer vergaderd, daarvoor maar een keer per jaar.

De veerkracht van de operationale diensten zoals de politie en de brandweer is verhoogd. Personeel van de korpsen, maar ook loodsen en slepers krijgen trainingen om zich 'professioneel achterdochtig' te gedragen. Bedrijven worden gedwongen voor 1 juli de 134 terminals in de haven te beveiligen. Voor de haventerreinen gaat een identificatieplicht gelden.

"Beveiliging van de haven is niet iets vluchtigs, maar iets structureels", zegt havenmeester Lems. "Het levert ons ook geld op. En imago, dat is nog belangrijker."