DEN BOSCH - In Nederland is vorig jaar 30 procent van alle wereldwijd geproduceerde synthetische drugs in beslag genomen. Dat is een stijging van 10 procent ten opzicht van 2001. Volgens G. Goossens, hoofd van het Kernteam Zuid Nederland/Unit Synthetische Drugs (KTZ/USD) heeft deze stijging te maken met de intensivering van de opsporing in Nederland.

Het KTZ/USD presenteerde woensdag zijn jaarverslag. Wereldwijd zijn vorig jaar in totaal 740 keer synthetische drugs, zoals XTC-pillen en amfetamine, inbeslaggenomen. Hiervan waren 205 inbeslagnemingen in Nederland, meer dan de helft was bestemd voor export buiten Nederland. In het buitenland, verspreid over 35 landen, ging het om 535 inbeslagnemingen.

Woonwijken

Verder blijkt dat synthetische drugs vaak in woonwijken worden geproduceerd. Van de 43 productieplaatsen bevonden 26 daarvan zich in een woonwijk. Negen waren op het moment van ontdekking in bedrijf. De unit noemt dit een zorgelijke ontwikkeling, omdat de productie van synthetische drugs enorme risico's met zich meebrengt voor de omgeving. Zo bestaat er een grote kans op explosies. Dat heeft zich het afgelopen jaar een keer voorgedaan. Drie mensen raakten hierdoor gewond.

Organisaties en personen die synthetische drugs vervoeren, proberen steeds vaker Nederland te mijden als doorvoerland. Volgens het KTZ/USD bestaat kennelijk de indruk dat opsporingsinstanties in het buitenland Nederland meer in de gaten houden. Transporten via een container of schip worden vaak eerst naar andere West-Europese landen, onder andere België en Duitsland, gebracht. Van daar uit worden de goederen verpakt en verscheept naar bestemmingslanden, zoals de Verenigde Staten en Australië.

XTC-pillen

Goossens ziet een verplaatsing van de productie van synthetische drugs van Nederland naar het buitenland. "Het gaat dan om landen als België, het Verenigd Koninkrijk, Polen, maar ook in Indonesië en Colombia zijn de eerste laboratoria aangetroffen." De opsporing in Nederland richt zich vooral op de "voorkant van het proces", aldus Goossens. Volgens hem heeft het team vorig jaar veel grondstoffen in beslag genomen bestemd voor de productie van XTC-pillen.

Minister Donner van Justitie maakte dinsdag bekend dat er in ook een toename was van het aantal in beslag genomen XTC-pillen, 6 miljoen tegen 3,6 miljoen in 2001. Deze cijfers komen uit het jaarverslag van de KTZ/USD.