DEN HAAG - De pleegzorg maakt voor lang niet iedere cliënt een hulpplan zoals wettelijk verplicht is. Is dat plan er wel, dan is het niet altijd actueel of compleet.

Dat blijkt uit het woensdag verschenen rapport Toezicht pleegzorg in Nederland van de Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. De Inspectie is kritisch over het gebrek aan samenwerking tussen de instellingen: de plaatsende instantie en de instelling voor pleegzorg informeren elkaar onvoldoende. Met de komst van een nieuwe wet moet dat veranderen.

Verder vindt de Inspectie dat de indicatiestelling en de werkwijze van de Bureaus Jeugdzorg beter moet. Medewerkers van de bureaus moeten bijscholing krijgen. Het ministerie kondigt verder een regeling aan voor de pleegzorg, waarin onder meer de eisen waaraan pleegouders moeten voldoen, worden opgenomen. De Inspectie is ontevreden over de manier waarop die geschiktheid nu wordt beoordeeld.