AMSTERDAM - Defensie-klokkenluider Fred Spijkers wijst een voorstel van staatssecretaris van Defensie Jack de Vries (CDA) voor de oplossing van een langslepend conflict, van de hand.

Hij verwerpt de inhoud van een brief met nieuwe toezeggingen. "Nu lijkt het of mij een gunst wordt gedaan terwijl het gewoon gaat om mijn rechten", zegt hij in het NOS Journaal.

De Vries heeft Spijkers, op aandringen van de Kamer, aangeboden een aantal praktische problemen op te lossen. Zo wil De Vries kosten die Spijkers heeft gemaakt voor een advocaat en een vertrouwensarts vergoeden.

Wachtgeld

Ook kan hij met terugwerkende kracht sinds 1998 wachtgeld krijgen en wordt zijn pensioengat opgevuld. Dat zou samen neerkomen op een paar ton. Dat bedrag zou bovenop de 1,6 miljoen euro komen die hem al eerder was toegezegd.

Spijkers is niet te spreken over de toon van de brief en over het feit dat de inhoud daarvan al bij de media bekend was voordat hij die had gezien, liet hij weten in Nova.

Verantwoordelijk

Met de brief wordt hij zelf nog steeds verantwoordelijk gehouden voor een deel van de problemen waarmee hij te maken heeft. Zo kon hij naar eigen zeggen geen aanvraag indienen voor wachtgeld omdat hem de juiste papieren werden geweigerd. In de brief werd de indruk gewekt dat hij dat gewoon weigerde.

Een ander punt waar De Vries in zijn brief op ingaat, het dossier van Spijkers dat is opgenomen in het Nationaal Archief, is volgens de klokkenluider ook niet goed opgelost.

Meerdere keren zou hem zijn geweigerd dat dossier in te zien. De Vries schrijft nu dat hij daarvoor een beroep kan doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur, maar Spijkers zegt dat te hebben gedaan en toch nul op het rekest te hebben gekregen.

Voorstel

SP-Kamerlid Krista van Velzen, die de belangen van Spijkers behartigt, ziet de brief als een goed begin. Ze zegt in Nova een afspraak met De Vries te hebben waarin ze met hem van gedachten zal wisselen over de brief. "Het zou beter zijn als ze in een keer een goed voorstel hadden gedaan. Dat mag je wel verwachten na 25 jaar."

Spijkers weigerde in dienst van Defensie te liegen over een ongeluk waarbij in 1983 zeven militairen om het leven kwamen en er negen zwaargewond raakten. Nadien verhinderde hij dat de zaak in de doofpot werd gestopt.

In maart van dit jaar bleek uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat ministers en staatssecretarissen het leven van de klokkenluider sinds het ongeluk onmogelijk hebben gemaakt. Ze zouden hem jarenlang hebben gedwarsboomd omdat hij het onrecht aan de kaak had gesteld.