DEN HAAG - Het kabinet gaat onderzoeken of ouders die slecht Nederlands spreken verplicht op taalcursus kunnen worden gestuurd. Op die manier moet worden voorkomen dat hun kinderen een taalachterstand oplopen. Dat heeft minister Ella Vogelaar voor Integratie donderdag bekendgemaakt.

In het regeerakkoord spraken CDA, PvdA en ChristenUnie af dat ouders met een slechte beheersing van het Nederlands een "verbrede leerplicht" zouden krijgen. De Raad van State is echter voor deze plicht voor ouders gaan liggen.

Volgens het hoogste rechtscollege mag dwang alleen worden toegepast als die voor alle ouders geldt. Bovendien vindt de raad dat met de maatregel ook de leerplicht voor kinderen moet worden aangepast.

Maatregel

Om kinderen het slechte Nederlands van hun ouders niet over te laten nemen, zouden zij al vanaf drie jaar naar school moeten, aldus de Raad van State. Ook deze maatregel moet voor iedereen gelden.

Het kabinet vindt dat een verlaging van de leerplicht voor alle kinderen zijn doel voorbij schiet. Vogelaar start daarom een juridisch onderzoek of "er wellicht nog andere mogelijkheden zijn om ouders van jonge kinderen te verplichten tot het leren van de Nederlandse taal".