AMSTERDAM - Medewerkers van ambulancebedrijf Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZA) leggen donderdagavond niet het werk neer. Dat hebben ze besloten na overleg met burgemeester Job Cohen van Amsterdam.

Hij ging in op hun eis om maatregelen te nemen tegen bedreiging van en geweld tegen hulpverleners.

De medewerkers van VZA zijn blij met de maatregelen die Cohen neemt om bedreiging van en geweld tegen hulpverleners aan te pakken.

"Er is geen bom ontploft, maar er tikt er wel een. Dat tikken is nu tot staan gebracht", aldus een woordvoerder.

Straffen

De burgemeester liet na de bijeenkomst weten dat hij onder gaat kijken wat er precies met aangiftes van dit soort misdrijven gebeurt. Hij wil bijvoorbeeld weten wat voor straffen daders krijgen.

Ook gaat Cohen de rechterlijke macht oproepen de mogelijkheden om anoniem aangifte te doen te verruimen. Dat kan nu al, maar vaak moet een slachtoffer toch nog voor de rechter-commissaris verschijnen en worden zijn naam en adres dan bekend. De burgemeester wil dat dat niet meer hoeft.

Afspraken

Cohen wees erop dat er ook al afspraken bestaan die geweld tegen hulpverleners moeten tegengaan. Zo moet de politie bijstand verlenen als die nodig is. Bovendien eist justitie dubbele straffen bij dit soort overtredingen.

VZA dreigde met een staking nadat ambulancepersoneel woensdagavond in Amsterdam-West door omstanders werd belaagd. De burgemeester noemde dat incident "een absolute schande". "Overheidspersoneel is er om iedereen te helpen. Dit gaat alle perken te buiten. Je blijft van het personeel af."

Daders

De burgemeester zei dat veel van de daders van dit soort incidenten "Marokkaanse medeburgers" zijn. "Ik constateer dit als een feit. Een deel van dit probleem moet worden opgelost samen met de Marokkaanse gemeenschap. We moeten hierover praten, want dit kan zo niet."

Volgens hem was de bijeenkomst met het ambulancepersoneel erg emotioneel. "En dat snap ik ook. Toen ik het gisteravond hoorde, trok het ook in al mijn vezels."

Politiek

In politiek Den Haag klinkt vaak een roep om een keiharde aanpak van mensen die ambulancepersoneel en andere overheidsdienaren belagen. Het kabinet heeft de afgelopen jaren, mede op aandringen van de Tweede Kamer, maatregelen genomen om dit toenemend geweld tegen te gaan.

Een kwart van het overheidspersoneel wordt geconfronteerd met fysiek geweld en bijna twee derde met een agressieve benadering. Vooral ambulance- en gevangenispersoneel en treinconducteurs hebben het zwaar te verduren.

Een vorig jaar gepresenteerd actieplan moet ertoe leiden dat agressie en geweld tegen overheidsmedewerkers in 2011 met 15 procent is afgenomen ten opzichte van 2007.

Norm

Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken ondertekende eind mei samen met werkgevers en werknemers een landelijke norm voor een correcte omgang met hulpverleners en andere publieke dienstverleners. Kern daarvan is dat agressie of geweld tegen hen nooit wordt getolereerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) eist inmiddels een twee keer zo hoge straf tegen mensen die geweld hebben gebruikt tegen hulpverleners. Dat wil overigens nog niet zeggen dat de daders ook een hogere straf krijgen.