DAKAR - Meteen aan het begin van zijn eerste bezoek aan Afrika als Amerikaanse president heeft Bush de slavernij veroordeeld. Hij omschreef de transatlantische slavenhandel als een van de grootste misdaden uit de geschiedenis.

Het Amerikaanse staatshoofd stond dinsdag in het West-Afrikaanse Senegal, de eerste stop van zijn rondreis deze week, ook stil bij het slavernijverleden van zijn land. De president onderstreepte dat de nalatenschap van de slavernij nog altijd haar weerslag in de Amerikaanse maatschappij heeft. Maar hij bood geen excuses aan, omdat Washington schadeclaims door nabestaanden wil voorkomen.

Verkocht

Bush hield zijn toespraak op het eiland Goree voor de kust van de Senegalese hoofdstad Dakar. Vanaf dit eiland werden vanaf de zestiende tot in de negentiende eeuw honderdduizenden Afrikanen als slaaf naar Amerika afgevoerd. "Vrijheid en leven werden gestolen en verkocht", aldus Bush. Hij begon zijn rondreis in Senegal, omdat Washington het land als schoolvoorbeeld van democratisering beschouwt.

Het Amerikaanse staatshoofd ontmoette tijdens zijn bezoek van zes uur aan Senegal de Senegalese president Wade en andere West-Afrikaanse leiders. Zij spraken vooral over de crisis in het door een burgeroorlog verscheurde West-Afrikaanse Liberia, die het Bush-bezoek enigszins overschaduwt.

Vredesmacht

Bush zei nog geen besluit te hebben genomen over het sturen van een vredesmacht naar Liberia. "De Verenigde Staten zullen samenwerken met ECOWAS (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten). De Verenigde Naties zullen er ook bij worden betrokken", aldus de Amerikaanse leider.

Washington stuurde een twintig koppen tellend militair verkenningsteam naar het land om de situatie in ogenschouw te nemen. Na veertien jaar burgeroorlog hopen veel Liberianen op de komst van een Amerikaanse vredesmacht. Liberia is gesticht door vrijgelaten Amerikaanse slaven.

Belangstelling

De belangstelling bij de Senegalese bevolking voor Bush beperkte zich tot kleine groepen nieuwsgierigen in de straten van Dakar. Sommigen zwaaiden en applaudisseerden. Her en der uitten zich ook tegenstanders van het bezoek. De demonstranten riepen onder meer 'Bush: slachter' uit protest tegen het Amerikaanse ingrijpen in Irak. Bush' voorganger Clinton was in maart 1998 in Ghana tijdens zijn eerste Afrika-reis door een enthousiaste menigte van 500.000 man toegejuicht.

Aids

Na zijn bezoek aan Senegal vertrok Bush in het presidentiële toestel, de Air Force One, naar Zuid-Afrika. Daar staan de economische problemen en de terreur- en aidsbestrijding op de agenda. Zijn rondreis voert Bush verder naar Botswana, Uganda en Nigeria. Met zijn vijfdaagse bezoek wil de president aantonen, ook aan de zwarte bevolking in eigen land, dat hij wel degelijk betrokken is bij het straatarme continent. Zo zegde hij 15 miljard dollar toe in de strijd tegen aids.

Minister Powell van Buitenlandse Zaken en de nationale veiligheidsadviseur Rice vergezellen de Amerikaanse president. Ook de stafchef van het Witte Huis, Card, reist mee.