DEN HAAG - De overheid mag toch een databank aanleggen met persoonsgegevens van Antilliaanse en Arubaanse probleemjongeren. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Daarmee vernietigt de hoogste bestuursrechter een uitspraak van de rechtbank in Den Haag, die het gegevensbestand in strijd vond met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Plan

Het plan voor een zogeheten verwijsindex Antillianen is al jaren een doorn in het oog van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) en de Nederlandse Antillen en Aruba, omdat registratie op basis van etniciteit volgens hen discriminerend is.

OCaN

Het OCaN stelde woensdag dat het toestaan van de databank onevenredig inbreuk maakt op het recht op privacy, persoonlijke vrijheid en gelijke behandeling.

De belangenorganisatie vreest dat de uitspraak van de Raad van State een "gevaarlijk precedent" schept en overweegt daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te stappen.

Databank

De databank is opgezet door voormalig minister Rita Verdonk (Integratie). Zij wilde Antilliaanse risicojongeren tot de leeftijd van 25 jaar apart in kaart brengen, omdat de groep zeer mobiel is en zich niet altijd inschrijft in het bevolkingsregister.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) had toestemming verleend voor een proef van twee jaar met de databank. Het OCaN vocht dat met succes aan.

Het kabinet ging vervolgens aan de slag met een wetsvoorstel voor een algemenere index van 'risicojongeren', waarbij geen onderscheid naar etnische afkomst wordt gemaakt.

Raad van State

De Raad van State oordeelt nu echter dat het CBP terecht ontheffing heeft verleend om de persoonsgegevens van Antillianen te verwerken.

Het college heeft "aannemelijk gemaakt dat de problematiek van Antilliaanse risicojongeren ernstiger is dan die van andere risicogroepen".

Ook meent de bestuursrechter dat de ontheffing niet in strijd is met het discriminatieverbod en diverse internationale verdragen. Tegen de uitspraak van de Raad van State, die het beroep van het OCaN alsnog ongegrond verklaart, is geen hoger beroep mogelijk.