DEN HAAG - Nederland stuurt donderdag ruim driehonderd militairen naar Koeweit om zich voor te bereiden op de vredesmissie van een half jaar in het zuiden van Irak. Het is de eerste grote groep militairen die naar het Midden-Oosten vertrekt.

De eenheid bestaat uit 160 mariniers, ongeveer zeventig genisten en logistieke mensen van de Koninklijke Landmacht, zestig militairen van de Luchtmacht en dertien marechaussees.

Via een luchtbrug van nog eens vijf vluchten gaan deze maand vanaf de vliegbasis Eindhoven ook de resterende manschappen van de militairen tellende Nederlandse stabilisatiemacht (SFIR) naar het oliestaatje.

Begin juli vloog een eerste groepje van circa dertig militairen vooruit. Deze eenheid functioneert als 'sprinkplank' voor de hoofdmacht. De groep moet ervoor zorgen dat alle militairen en materieel vanuit Koeweit op de juiste plaats van bestemming in Irak aankomen.

De militairen die donderdag vertrekken, krijgen in Koeweit circa twee weken de gelegenheid om te wennen aan de lokale weersomstandigheden in deze regio, waar de temperatuur soms kan oplopen tot boven vijftig graden. Daarna reist de groep door naar de Iraakse provincie Al-Muthanna, waar zij het basiskamp gaan opzetten.

De Nederlandse eenheid heeft de opdracht de stabiliteit in deze dunbevolkte provincie te bewaren. De militaren staan onder bevel van de Britse hoofdmacht in de zuidelijke havenstad Basra.