DEN HAAG - Voor een grote meerderheid van de Tweede Kamer kan het onderzoek naar het actieverleden van minister Jacqueline Cramer (Milieu) gesloten worden.

Zij legt zich neer bij de bevindingen van onderzoeksbureau Ernst & Young dat stelt dat er geen bewijs is dat Cramer toestemming heeft gegeven voor steun aan een advertentie ten gunste van het krakersblad Bluf! in 1986.

VVD en PVV

Dinsdag tijdens een spoeddebat bleek dat alleen VVD en PVV zwaar tilden aan de zaak. Oppositiepartij VVD had het liefst gezien dat premier Jan Peter Balkenende de regie in handen zou nemen om nog meer duidelijkheid te krijgen over de rol van Cramer. De PVV diende zelfs een motie van wantrouwen in, maar kreeg daarvoor geen steun.

Advertentie

Cramer raakte twee weken geleden in opspraak toen een advertentie uit de Volkskrant van juni 1986 opdook. Daarin werd steun betuigd aan het krakersblad Bluf! dat geheime plannen had gepubliceerd voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Die documenten waren destijds gestolen uit het ministerie van Economische Zaken.

Volgens de tekst was Cramer, toen voorzitter van Milieudefensie, een van de ondertekenaars, maar de bewindsvrouw zegt zich daar niets van te kunnen herinneren. Ze wijst erop dat haar naam in de advertentie fout werd gespeld als Jaqueline Kramer.

Ernst & Young, dat op Cramers verzoek een onafhankelijk onderzoek verricht, vond ook geen betrokkenen van toen die aangeven dat Cramer voor haar steun is benaderd. Wegens tijdgebrek is het onderzoek nog niet afgerond.

Debat

Tijdens het spoeddebat benadrukte Cramer dat er "niets mis" was met de advertentie die volgens haar ging om de persvrijheid en niet een legitimering van de inbraak.

Premier Balkenende steunde Cramer tijdens het debat volledig. Hij heeft als formateur van het kabinet gesproken met Cramer en toen zijn volgens hem geen belemmeringen gebleken voor haar ministerschap.

Kosten

De kosten voor het onafhankelijk onderzoek zijn voor rekening van het ministerie van VROM. Vooral de VVD wilde dat Cramer daar zelf voor zou opdraaien.

Cramer

Na afloop van het debat beweerde Cramer de hele kwestie "heel relaxed" te hebben beleefd. "Ik sta voor mijn eigen integriteit en ga nu weer lekker aan de slag met het werk waarvoor ik ben aangesteld.

"Het is duidelijk dat ik voor mijn zaak sta en dat er niets aan de hand is."