BRUSSEL - De behandeling van asielzoekers in de EU rammelt aan alle kanten, stelde het Europees Parlement in een rapport dat dinsdag met grote meerderheid is aangenomen.

De landen in Zuid-Europa moeten abnormaal veel asielzoekers opvangen, zonder echte hulp van andere landen. Niet alle EU-landen houden zich aan de plicht om vingerafdrukken te nemen, zodat dubbele aanvragen nog voorkomen. 'Asielhoppen' is nog steeds mogelijk.

De cijfers over de aanvragen zijn bovendien onbetrouwbaar, stelt het rapport. Sommige landen registreren bijvoorbeeld een heel gezin als één geval, terwijl andere landen elk gezinslid apart registreren.

Buitenweg

Europarlementslid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) wil zo snel mogelijk verbeteringen. Ze wil dat landen als Malta en Griekenland meer geld krijgen om de vele aanvragers goed op te vangen.

"Dat links en rechts in het parlement het rapport steunt, toont wel dat de behandeling momenteel onvoldoende is geregeld", aldus Buitenweg.

Ze vindt dat het asielbeleid ook logischer moet. "Want het is niet zo gek dat asielzoekers naar bepaalde landen trekken. In het ene land maakt hun aanvraag veel meer kans dan in het andere land. Het is tijd voor een Europees asielbeleid."