DEN HAAG - Minister Ella Vogelaar voor Integratie wil het budget voor de aanpak van Antilliaanse probleemjongeren verdubbelen naar jaarlijks 9 miljoen euro. Zij gaat daarmee in op een advies van de Taskforce Antilliaanse Nederlanders.

Vogelaar zegt dat zij zich inzet voor een verdubbeling van het budget tegen de extreme schooluitval, verslaving en criminaliteit onder Antilliaanse jongeren. De bewindsvrouw geeft echter "geen garantie".

In het advies dat de Taskforce dinsdag heeft uitgebracht, staat verder dat zes grote steden "massieve, structurele, meerjarige" programma's moeten opzetten om de problemen door Antilliaanse jongeren aan te pakken.

Het gaat om Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere, Tilburg en Dordrecht. In deze plaatsen wonen in totaal 21.000 Antillianen die na 1995 naar Nederland zijn gekomen. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid en komen van Curaçao.

Werk

De steden moeten de gezinsproblemen van de jongeren oplossen, hen op school houden en vervolgens aan het werk krijgen, luidt het advies van de taskforce onder leiding van Hans Andersson. Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OcaN) verwelkomt de conclusies.

Ook de Rotterdamse burgemeester Ivo Opstelten, sprekend namens de 21 gemeenten met veel Antilliaanse inwoners, onderschrijft het advies.

Hij benadrukt wel dat niet alle Antillianen over één kam geschoren moeten worden. "Wij houden van onze Antilliaanse gemeenschap."

Ongewenst

Samen met minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie kondigde Vogelaar in februari al aan dat Nederland criminele Antilliaanse jongeren ongewenst wil kunnen verklaren.

De Tweede Kamer wil een stapje verdergaan. CDA en PvdA willen jonge Antillianen die op hun eiland geen baan of opleiding hebben, de toegang tot Nederland ontzeggen.