AMSTERDAM - Daders van huiselijk geweld kunnen de komende jaren rekenen op een hardere aanpak. Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) wil dat het aantal aangiften in 2011 is toegenomen tot 45 procent van alle incidenten die de politie heeft geregistreerd.

In 2006 lag dat percentage op 38.

Jaarlijks vinden naar schatting ongeveer een half miljoen incidenten plaats waarbij sprake is van huiselijk geweld, maar slechts ruim tien procent hiervan wordt daadwerkelijk bij de politie gemeld.

Ook het percentage aanhoudingen moet volgens de minister omhoog. Bij zeven op de tien aangiften moet in 2011 een aanhouding worden verricht.

Dat was 64 procent in 2006, schrijft de bewindsman in het Plan van aanpak Huiselijk geweld tot 2011 'De volgende fase', dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Door aangiften en aanhoudingen te stimuleren is de kans groter plegers van huiselijk geweld voor de rechter te krijgen.

Recidive

Het aantal daders dat na een veroordeling opnieuw in de fout gaat moet terug van ruim dertig procent in 2006 tot 25 procent in 2011. Hirsch Ballin meldt dat de reclassering 'reeds' eind dit jaar voor alle huiselijk geweldzaken die voor de rechter komen een sluitend aanbod heeft.

Waarschijnlijk wordt begin volgend jaar ook het huisverbod ingevoerd, waarmee inmiddels proeven lopen in verschillende gemeentes.

Opvangplaatsen

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jet Bussemaker (PvdA) draagt de komende jaren zorg voor extra opvangplaatsen voor slachtoffers en besteedt ook aandacht aan zogeheten crisisinterventie en gezinsgerichte hulpverlening.

Ruim twee weken geleden ging een nieuwe voorlichtingscampagne tegen huiselijk geweld van start. Voor Justitie is het voorkomen van huiselijk geweld een van de speerpunten van het beleid.