DEN HAAG - CDA-fractieleider Pieter van Geel denkt dat kernenergie in Nederland "onvermijdelijk'' is. "Nederland heeft kernenergie de komende decennia gewoon hard nodig'', schrijft hij maandag op zijn weblog.

Coalitiepartner PvdA is het daar niet mee eens: "Kerncentrales bieden geen duurzame oplossing," zegt PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom. De VVD wil niet langer wachten met kernenergie.

Van Geel wijst op de problemen op de energiemarkt, de negatieve gevolgen van de CO2-uitstoot voor het milieu en het opraken van de Nederlandse gasreserves. Daarom zijn alternatieve bronnen van energie "keihard nodig", aldus de CDA-fractieleider.

Wind- en zonne-energie bieden niet voldoende soelaas, dus is ook kernenergie noodzakelijk om in de behoefte te voorzien, stelt hij.

Regeerakkoord

Van Geel houdt zich aan het regeerakkoord, waarin staat dat deze kabinetsperiode geen nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Maar als een ondernemer een verzoek indient voor de toekomstige bouw van een centrale en het voldoet aan de eisen, dan dient de vergunning er te komen, vindt hij.

Van Geel denkt dat "men in de provincie Zeeland klaar zal staan om als locatie voor de bouw van zo'n centrale te dienen."

Verhagen

CDA-minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken wees er maandag op dat Nederland zich minder afhankelijk moet maken van het buitenland bij de energievoorziening en zich meer moet richten op windmolenparken en kernenergie.

VVD-Tweede Kamerlid Halbe Zijlstra is blij met de uitlatingen van Van Geel. Hij roept de CDA-fractieleider op om "richting kabinet actie te ondernemen."

Nederland kan zich volgens de VVD'er niet de luxe veroorloven nog langer te wachten met kernenergie.

Kernafval

PvdA-Kamerlid Samsom vindt dat Van Geel een "theoretische discussie" oprakelt. Volgens hem is er nog geen begin van een oplossing voor het probleem van het kernafval.

Bovendien zien bedrijven die willen investeren in kernenergie in een land als Frankrijk betere mogelijkheden dan in het dichtbevolkte Nederland: "Ze kunnen hier al vijftien jaar investeren en hebben dat niet gedaan."

Volgens Samsom kan een nieuwe centrale niet voor 2020 klaar zijn. Nederland kan daarom de komende jaren beter inzetten op energiebesparing en duurzame energie.

Samen is dat goed voor een veelvoud aan energie, die een kerncentrale kan leveren, aldus Samsom.

Greenpeace

Volgens Greenpeace geloven alleen mensen die niet kunnen rekenen in kernenergie. "Het duurt ongeveer tien jaar om kerncentrales te bouwen, te laat dus om iets aan het klimaatprobleem te doen en ze zadelen de samenleving op met gevaarlijk afval en torenhoge kosten."