DELFT - Het leek maandag even of er een scène van Crime Scene Investigation (CSI) werd opgenomen in Museum het Prinsenhof in Delft.

Onder grote belangstelling van de media begon daar het onderzoek naar de moord op prins Willem van Oranje. Hij werd op 10 juli 1584 neergeschoten door Balthasar Gerards.

Delft Forensics leidt het onderzoek. Directeur Willem van Spanje liet weten dat deze dag slechts het begin is van een reeks onderzoeken om antwoord te vinden op de vraag hoe de moord op de prins heeft plaatsgevonden.

De kogelgaten van de aanslag bevinden zich nog altijd als stille getuigen in de muur. Chef van de forensische opsporing André Hendrix van de politie Zeeland maakte maandag een afgietsel van de kogelgaten.

Vingers

"Dat is voor het Kras, Indruk en Vormenonderzoek. Daaruit kunnen we meer te weten komen over de kogels." Hij hoopt dat het gaat lukken, want de gaten zijn groot geworden omdat bezoekers er met hun vingers in hebben zitten prikken. Sinds de jaren dertig zijn de gaten afgeschermd met een glasplaat.

Een driedimensionale laserscanning van de plaats delict bepaalde de exacte maten van de ruimte. "Heel interessant om straks te weten hoe de ruimte eruit heeft gezien", aldus conservator Stads- en Oranjegeschiedenis Loet Schledorn.

Hij liet weten dat de lage plek van de gaten nogal wat vragen oproept. Zo is er een theorie dat de gaten pas later in de muur zijn gemaakt. "Ik heb er vertrouwen in dat de kogelgaten echt zijn", aldus Schledorn.

Bloedsporen

De politie van Midden en West Brabant gaat de ruimte onderzoeken op bloedsporen. Een zogeheten luminolonderzoek moet uitwijzen of er bloedresten zijn te traceren. De chemische stof luminol licht op bij contact met bloed. Gevonden bloedsporen kunnen een patroon vormen dat aanwijzingen geeft over de positie van het slachtoffer.

Tevens kan DNA-materiaal worden veiliggesteld. Ook vindt er nog een röntgenonderzoek plaats om loodresten te traceren en ballistisch onderzoek om meer over de beweging, het gedrag en de effecten van de kogels te weten te komen.

Verwachting

De koppeling van historische bronnen en de moderne techniek moet uitwijzen hoe de prins om het leven kwam. De uitkomsten van het gehele onderzoek wordt verwerkt in een 3D-reconstructie van de moord. Naar verwachting is het onderzoek eind november afgerond.