MAASTRICHT - Het Openbaar Ministerie (OM) laat enkele balkonsvan de Patio Sevilla in Maastricht nader onderzoeken. Dat heeftpersofficier W. Smits maandagavond gezegd. Onderzoeksinstituut TNOgaat de bouwkundige staat bekijken van de nokken waarop de kolommenvan de balkons steunen. Het onderzoekt ook de constructie enondersteuning van de balkons.

"De ingestorte balkons kunnen we niet meer in ongeschondenstaat onderzoeken, vandaar dat we naar vergelijkbare balkons gaankijken", aldus Smits. "Het gaat om een technische exercitie: weonderzoeken eerst de toedracht van het ongeval, en pas daarnabekijken we of dat iemand te verwijten is."De inspectie begint deze week. Justitie heeft de bewoners van dePatio maandagavond geïnformeerd.

Bij het instorten van vijf balkons van de Patio Sevilla kwamenin april twee mensen om het leven. Woensdagavond presenteertonderzoeksbureau Arcadis de resultaten van een eigen inspectie,uitgevoerd in opdracht van de gemeente Maastricht.

Vrijdag concludeerde onderzoeker prof. J. Bijen van de TU Delftdat de nokken van de balkons het hadden begeven, omdat ze de drukvan de verticale stalen kolommen niet meer konden dragen. Die warendoor het warme weer uitgezet, waardoor een nok van het balkon op deeerste verdieping afbrokkelde en het instorten op gang kwam. Bijenvoerde zijn onderzoek uit in opdracht van het bouwteam, aannemerSmeets en projectontwikkelaar 3W Vastgoed.