DEN HAAG - Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) wil meer geld voor Defensie. Bijdragen aan bijvoorbeeld de ISAF-missie in Afghanistan zorgen er namelijk voor dat je stem wordt gehoord in internationale organisaties, zoals de NAVO.

Daarvoor pleit de bewindsman maandag.

Ook moet worden geïnvesteerd in militaire capaciteiten in Europa. Politieke macht is immers geloofwaardig als deze wordt geruggensteund door militaire macht, stelt hij.

EU

Verder is het volgens de minister belangrijk dat Westerse landen blijven investeren in internationale organisaties, zoals de Europese Unie, VN en NAVO, om samen op te komen voor vrijheid, democratie en mensenrechten.

Bovendien verdient Nederland "zijn boterham voor een groot deel in het buitenland" door internationale handel. Daarom heeft ons land volgens Verhagen tevens economisch belang bij een stabiele internationale rechtsorde.

Onderzoek

Eerder dit jaar kondigde het kabinet een onderzoek aan naar de financiën van Defensie op langere termijn. Een klankbordgroep van deskundigen, onder leiding van ex-VVD-minister Zalm van Financiën, werkt mee aan dit onderzoek.

De toekomstverkenning moet duidelijk maken hoe taken en middelen van de krijgsmacht ook na deze kabinetsperiode in evenwicht kunnen blijven.

SP

Volgens de SP doorkruist Verhagen met zijn uitspraken deze verkenningen. Of dit leidt tot meer geld voor Defensie is niet vooraf vastgelegd, benadrukt Van Bommel.

Hij vindt bovendien dat de minister de discussie over de nieuwe strategie van de NAVO moet afwachten. Nederland heeft daar formeel nog geen standpunt over ingenomen.

Van Bommel wil Verhagen en zijn collega van Defensie, minister Eimert van Middelkoop, hierover dinsdag in de Kamer aan de tand voelen.

Middelkoop

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) liet eerder doorschemeren dat zijn ministerie misschien met minder moet rondkomen, al zou de uitkomst van het onderzoek ook kunnen zijn dat er in de buidel wordt getast.

Afstoten

Coalitiepartner PvdA pleit er al jaren voor om te snijden in defensiematerieel. Nog geen jaar geleden lanceerde de sociaaldemocraten een plan dat voorzag in het afstoten van onder meer drie fregatten en enkele tientallen tanks en F-16's.

De partij wil het aldus vrijgekomen geld wel laten terugvloeien naar defensie.