AMSTERDAM - CDA, VVD en PVV maken zich zorgen over de explosieve toename van het aantal asielaanvragen. CDA'er Sybrand van Haersma Buma wijst erop dat asielzoekers uit Irak en Somalië die voorheen naar het strenger geworden Zweden trokken nu naar Nederland komen. VVD-Kamerlid Stef Blok ziet het generaal pardon als de grote boosdoener.

Het aantal asielaanvragen nam in de eerste helft van dit jaar met 43 procent toe, schreef De Telegraaf zaterdag op basis van een interne notitie van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). In de lidstaten van de Europese Unie nam het aantal aanvragen in die periode juist met drie procent af.

Asielstroom

Het totaal aantal mensen dat voor de eerste keer asiel heeft aangevraagd in Nederland nam in het eerste halfjaar zelfs met zeventig procent toe, zo becijferde de IND. Het totaal aantal aanvragen ligt daarmee nu al bijna even hoog als in heel vorig jaar: 7034 tegenover 7102 in heel 2007.

Volgens Blok gebeurt precies waar zijn partij altijd voor gewaarschuwd heeft toen het generaal pardon werd afgekondigd. "De asielstroom wordt weer naar Nederland verlegd", zei de VVD'er zaterdag in het radioprogramma 'Met het oog op morgen'. "Mensen moeten nu echt weer worden uitgezet."

Opheldering

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma wil staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak (PvdA) dinsdag, als de Tweede Kamer terug is van reces, om opheldering vragen. Hij wil dat Albayrak een einde maakt aan het zogeheten categoriaal asielbeleid, waarbij bepaalde groepen -zoals momenteel Irakezen en Somaliërs- automatisch worden toegelaten. Ook de VVD wil al langer af van dit beleid.

Paniekvoetbal

Van Haersma Buma wil eerst de oorzaak van de toename vaststellen en dan over maatregelen nadenken. GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik, die ook bij 'Met het oog op morgen' aan tafel zat, doet de reactie van zijn collega's af als 'paniekvoetbal'. "Het gaat om verzoeken en niet om toelatingen", zei Vendrik, die zich jaren herinnert met veel hogere aantallen. Hij pleit er wel voor dat Europa een uniform asielbeleid uitstippelt als blijkt dat Zweden inderdaad strenger is geworden.

De Tweede Kamer stemde vorig jaar in met een generaal pardon voor asielzoekers die voor april 2001 asiel hadden aangevraagd. Door deze regeling kregen ongeveer 27.500 vreemdelingen onder voorwaarden een verblijfsvergunning.