DEN HAAG - Boele Staal buigt zich over de mogelijke misstanden bij de politie in Zeeland. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft hem gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen naar de gerezen problemen.

De aanstelling van oud-commissaris van de koningin Staal moet de onafhankelijkheid van het onderzoek bevorderen, zo maakte Ter Horst donderdag bekend.

De burgemeesters van Zeeland, georganiseerd in het Regionaal College, hebben ermee ingestemd dat de minister het onderzoek laat uitvoeren. Eerder hadden zij besloten tot een onderzoek onder hun leiding.

Belangenverstrengeling

Ter Horst heeft het voortouw overgenomen om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Onderdeel van de problemen bij de Zeeuwse politie is immers dat de ondernemingsraad (or) afgelopen weekeinde het vertrouwen heeft opgezegd in korpsbeheerder Koos Schouwenaar, de burgemeester van Middelburg.

Een woordvoerder van Ter Horst zei dat haar ingreep niet moet worden gezien als het opzij zetten van de burgemeesters in Zeeland.

Onderzoek

De bedoeling is dat Staal zijn onderzoek nog dit jaar afrondt. Ter Horst tekent daar wel bij aan dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid.

Allereerst moet de precieze onderzoeksopdracht worden geformuleerd. Dat zal gebeuren in overleg met de or en het Regionaal College van de Zeeuwse politie.

Goudswaard

De ondernemingsraad zegde enkele weken geleden al het vertrouwen op in korpschef Fup Goudswaard, die de dagelijkse leiding had. Er zou sprake zijn geweest van intimidatie en de korpsleiding zou onevenredig veel disciplinaire onderzoeken doen naar medewerkers.

Goudswaard werd deze zomer uit zijn functie gezet omdat hij niet door een keuring van de veiligheidsdienst AIVD kwam. De korpschef zou chantabel zijn door buitenechtelijke verhoudingen. Hij wordt voorlopig vervangen door interim-korpschef Hans Vissers.

Schouwenaar

De or zegde afgelopen weekeinde ook het vertrouwen op in korpsbeheerder Schouwenaar omdat hij niet onbevooroordeeld zou kunnen bemiddelen in het conflict bij de Zeeuwse politie.

Na urenlang beraad met zijn collega-burgemeesters besloot Schouwenaar desondanks aan te blijven en dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen.