VOORBURG - In de provincie Utrecht wonen relatief de meeste hoogopgeleiden. Van de inwoners tussen 25 en 64 jaar heeft 38 procent een opleiding aan de hogeschool of een universiteit afgerond. Landelijk is dat circa 25 procent.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag gemeld. Ook in de provincie Noord-Holland is het aandeel hoogopgeleiden relatief groot. Limburg huisvest relatief veel laagopgeleiden.

De verschillen tussen de provincies zijn deels te verklaren door de leeftijd. Ouderen zijn over het algemeen lager opgeleid dan jongeren. In een provincie met relatief veel ouderen kunnen dus meer laagopgeleiden voorkomen.