AMSTERDAM - Collega's komen de Amsterdamse huisarts W. van Oijen te hulp. Van Oijen werd begin 2001 veroordeeld voor moord op een bejaarde vrouw. Van Oijen stelde hoger beroep in tegen het vonnis, maar raakte door de procedure in financiële problemen. Collega's hebben een steunfonds opgericht.

Van Oijen begeleidde het sterven van de bejaarde vrouw actief, zonder zich daarbij aan de geldende regels voor euthanasie te houden. Hij kreeg geen straf opgelegd, omdat de rechtbank er vanuit ging dat hij naar eer en geweten had gehandeld.

Eerder werd tijdens een vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) een verzoek om financiële steun voor Van Oijen afgewezen. Zijn advocaat J. Seegers zegt dat kort daarna het initiatief van enkele huisartsen van de grond is gekomen.

De proces- en advocaatkosten zijn inmiddels opgelopen tot 45.454 euro. De rechtsbijstandverzekering van de huisarts vergoedt slechts de helft van dit bedrag.

Van Oijen beëindigde in 1997 actief het leven van 85-jarige terminale patiënt. De vrouw lag in erbarmelijke toestand te wachten op de dood. De huisarts ging op het verzoek van haar dochters in om een einde te maken aan de mensonterende situatie, maar een uitdrukkelijk verzoek om euthanasie van de vrouw zelf was er niet. Ook raadpleegde Van Oijen geen tweede arts en hij vulde een verklaring van natuurlijk overlijden in.

De directeur van het verzorgingstehuis waar de vrouw verbleef, meldde de kwestie bij de Inspectie voor de Volksgezondheid. Via de inspectie belandde de zaak bij het Openbaar Ministerie. De officier eiste vorig jaar negen maanden voorwaardelijke celstraf wegens moord. Van de straf bleef na het vonnis van de rechtbank niets over, maar juridisch werd het OM op zijn wenken bediend. Het OM zag daarom af van hoger beroep.

Van Oijen wil de zaak voorleggen aan het gerechtshof omdat hij moeilijk kan leven met het predikaat moord. De huisarts vindt dat hij in een noodtoestand handelde en daarom ontslagen zou moeten worden van rechtsvervolging. Het is nog onduidelijk wanneer de zaak voor het gerechtshof in Amsterdam dient. Seegers verwacht het hoger beroep op zijn vroegst komend voorjaar.