VOORBURG - Nederland telde per 1 januari 16,1 miljoen inwoners, 116.000 meer dan een jaar geleden. De groei van de bevolking vermindert, in 2000 kwamen er nog 123.000 mensen bij. Dat heeft het CBS in Voorburg donderdag meegedeeld.

Die lagere groei is vooral het gevolg van minder geboorten. In kwamen er nog 207.000 baby's ter wereld, het afgelopen jaar bleef de teller staan op circa 202.000.

Het aantal nieuwgeborenen gaat gelijk op met het vertrouwen in de economie. Zo houdt het 'topjaar' 2000 verband met de hoogconjunctuur in 1999. In het millenniumjaar daalde het vertrouwen van de consument in de economie.

Het CBS verwacht dat de bevolking de komende vijf jaar zal toenemen met meer dan een half miljoen mensen. Het groeitempo neemt ondertussen verder af. Daar is een aantal oorzaken voor aan te voeren. Zo neemt onder meer het aantal geborenen af en het aantal overledenen juist toe.