HILVERSUM - Minister Peijs van Verkeer denkt dat het 'onontkoombaar' is dat er na 2010 een vorm van beprijzing voor het autoverkeer komt. Nu is het daarvoor nog te vroeg. Eerst moet het achterstallig onderhoud van wegen en sporen worden aangepakt.

Onderhoud is volgens Peijs 'niet sexy' maar wel hard nodig. Men richt zich liever op de bouw van nieuwe infrastructuur, zei ze zaterdag op Radio 1.

De komende jaren worden studies uitgevoerd om alvast in kaart te brengen welke opties daarvoor zijn. In ieder geval wordt deze kabinetsperiode niet begonnen met het prijsbeleid en evenmin voorbereidingen getroffen. Het gaat erom alle mogelijkheden te bestuderen om tegen die tijd goed beslagen ten ijs te komen, meldt haar woordvoerder in een toelichting.

In het verleden waren al plannen voor kilometerheffing, spitsheffing of tolpoortjes. Daar bestond grote politieke weerstand tegen, onder meer omdat de gedachte was dat mensen moesten gaan betalen om in file te staan. Volgens Peijs moet tegen 2010 de mobiliteit zodanig zijn verbeterd dat beprijzing de groei van het personenvervoer moet opvangen.