DEN HAAG - De inspectie van het ministerie van VROM is deze week een onderzoek begonnen naar de opslag van 30 tot 40 ton radioactief besmet schroot in een loods van een schroothandelar in Zuid-Holland. Het ministerie heeft dat vrijdag bekendgemaakt. Het wil niet zeggen waar de loods zich precies bevindt.

Het gaat volgens het departement voornamelijk om 'objecten met een laag tot middelhoog stralingsniveau', waarbij geen direct gevaar is voor de volksgezondheid.

Het besmette schroot is maandag tijdens een reguliere controle van de inspectie aangetroffen bij de schroothandelaar. Hoewel bedrijven verplicht zijn de vondst van radioactief materiaal te melden, is dat hier niet gebeurd.

Metingen moeten nu uitwijzen hoe hoog de werkelijke straling is. Naar verwachting is het onderzoek begin augustus afgerond.