DEN HAAG - Voor het kabinet draait de Nederlandse identiteit om meedoen en dat burgers zich betrokken tonen bij de samenleving.

Het kabinet wil zo een boodschap uitdragen "die geen mensen uitsluit en die ruimte laat voor mensen om zich op eigen wijze met Nederland te identificeren".

Met deze verklaring reageerde het kabinet dinsdag op het rapport 'Identificatie met Nederland' van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR).

Ophef

Vorig jaar ontstond er veel ophef bij de presentatie van dit rapport door uitspraken van prinses Máxima over het ontbreken van de Nederlandse identiteit.