ARNHEM - Op de plek waar Rijn en IJssel bij elkaar komen ter hoogte van Westervoort mogen rivierverruimende maatregelen worden genomen. Staatssecretaris Schultz van Haegen van Waterstaat heeft daar vrijdag het groene licht voor gegeven, aldus Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

In de zogeheten Hondsbroeksche Pleij is nu nog sprake van een flessenhals in het stroomgebied, die bij extreem hoge waterstanden voor een dijkdoorbraak kan zorgen. Rijkswaterstaat gaat in de Hondsbroeksche Pleij de dijk landinwaarts terugleggen.

Ook komt er een hoogwatergeul naast de normale rivierbedding. Bovendien bouwt de dienst een gemaal op de splitsing van Rijn en IJssel. Het werk moet in 2009 klaar zijn. /LINK
Ruimte voor de rivier