BUENOS AIRES – De benoeming van Eduardo Duhalde tot nieuwe president vanArgentinië heeft het land nog geen rust gebracht. In de hoofdstad BuenosAires zijn opnieuw duizenden demonstranten de straat opgegaan. Ze eisen dater op korte termijn nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden. Duhaldeis door het parlement benoemd tot december 2003. Dan pas zullen nieuweverkiezingen plaatshebben.

Bekijk video

Voor het bekijken van de video's heeft u RealPlayer

/NIEUWSDuhalde nieuwe president Argentinië