DEN HAAG - Minister Donner (Justitie) heeft zijn Duitse collega Zypries gevraagd om zes oud-SS'ers op te pakken. De Duitsers hebben zich in principe bereid verklaard mee te werken aan de strafuitvoering van de zes, al in Nederland veroordeelde oorlogsmisdadigers. Volgens een woordvoerder van Donner buigt het Duitse Openbaar Ministerie zich over de vraag van Donner om ze in voorlopige hechtenis te nemen.

Het gaat onder anderen om voormalige beul Dirk Hoogendam, net als de vijf andere oorlogsmisdadigers, inmiddels al een tachtiger. Zij zijn allen in de jaren vijftig bij verstek ter dood veroordeeld door de Nederlandse rechter. Pogingen om de mannen uitgeleverd te krijgen zijn tot nu toe mislukt, omdat zij door hun werk bij de Waffen-SS indertijd Duits staatsburger zijn geworden.

Donner wil nu de uitvoering van de straf aan Duitsland overdragen. Zijn Duitse collega wil daar aan mee werken. Daarmee is nog niet gezegd dat de zes hun inmiddels in levenslang omgezette straf ook echt zullen uitzitten.

De zaak wordt, volgens de gebruikelijke Duitse procedures, voorgelegd aan de Duitse rechter. Als deze oordeelt dat het om juridische redenen niet kan, is de Duitse minister van Justitie daar aan gebonden.