MAASTRICHT - De afdeling Bouw en Woningtoezicht (BWT) van de gemeente Maastricht was niet op de hoogte van de wijziging in de bouwplannen van appartementencomplex Patio Sevilla. Noch aannemer Smeets, noch projectontwikkelaar 3W heeft BWT dit meegedeeld. "Als ons dit wel was gemeld, was de bouw heel anders verlopen", aldus wethouder W. Hazeu (GroenLinks, Volkshuisvesting) woensdag.

De wethouder reageert op het rapport van de VROM-Inspectie naar het instorten van de balkons van het complex. Uit dat onderzoek, dat woensdag werd gepresenteerd, blijkt dat bij de bouw op cruciale onderdelen is afgeweken van het bouwplan.

Nagelaten

Hazeu erkent dat ambtenaren van BWT in totaal achttien keer op de bouw zijn geweest, maar verzuimden daarvan verslag te maken. Daarom is het niet meer na te gaan wat BWT nu precies heeft geconstateerd en wat de ambtenaren precies op de bouw gedaan hebben. "Maar hierover bestaan geen wettelijke voorschriften", aldus Hazeu.

De bewoners hopen dat nu zo snel mogelijk de rust rond de Patio Sevilla kan terugkeren. Dat zei voorzitter P. Peters van de Vereniging van Huiseigenaren van het complex in een reactie op het rapport van het ministerie van VROM.

Herstel

"Het gebouw is momenteel veilig volgens het onderzoek van ingenieursbureau Arcadis. We hopen dat de herstelwerkzaamheden zo snel mogelijk plaatsvinden. Dan kunnen we langzaam uit het dal klimmen waar we in terecht zijn gekomen", aldus de voorzitter.

Veel bewoners reageerden woensdagavond emotioneel op de inhoud van het rapport. Zij krijgen deze week nog tekst en uitleg over het in opdracht van aannemer Smeets geschreven verslag en later over het in opdracht van de gemeente geschreven rapport van Arcadis. Dit onderzoeksbureau controleert ook of het gebouw na de herstelwerkzaamheden veilig is.

Rustig en veilig

Peters zei nog dat hij niet uit is op het aanwijzen van een schuldige. "We willen gewoon rustig en veilig wonen", beklemtoonde hij. Wel is de advocaat van de Vereniging van Huiseigenaren bezig namens een meerderheid van de bewoners een schadeclaim op te stellen, die wordt ingediend bij aannemer Smeets. Een klein aantal bewoners heeft zelfstandig inmiddels een claim ingediend.