DEN HAAG - De recherche heeft het onderzoek naar de oorzaak van de zware explosie van zaterdag in de Haagse Herman Costerstraat voorlopig stilgelegd. Burgemeester Deetman deelde woensdag mede dat daartoe is besloten omdat de situatie door instortingsgevaar onveilig is voor de rechercheurs. Het onderzoek ligt mogelijk langer dan een maand stil.

Om het gevaar weg te nemen, moeten de voorgevels van de ontplofte snackbar, twee naastgelegen winkels en vier bovenwoningen worden weggehaald. Omdat de achtergevel door de ontploffing voor een groot deel is weggeslagen, komt het er op neer dat de panden voor een groot deel worden gesloopt. Deetman kondigde aan dat het werk zeker een paar weken in beslag neemt.

Over de oorzaak van de explosie deed de burgemeester geen mededelingen. Algemeen wordt aangenomen dat het gaat om een gasontploffing, die zich zaterdagochtend in de kelder van de snackbar voordeed.

Zestien mensen raakten door de klap gewond, van wie acht ernstig. Dinsdag lagen nog zeven personen in het ziekenhuis. Een van hen is een 10-jarige jongen die enkele uren na de klap onder het puin vandaan werd gehaald. Zijn toestand is inmiddels niet meer kritiek.

Met de bewoners van de getroffen panden voert de gemeente overleg over de vraag hoe het nu verder moet. Enkele van de bewoners hebben tijdelijk onderdak gevonden bij familie en vrienden. Voor anderen regelde de gemeente onderdak. Het is onduidelijk waar de bewoners de komende weken verblijven.