DEN HAAG - De PvdA wil dat opmerkelijke strafzaken waarin het Openbaar Ministerie (OM) mogelijk fouten heeft gemaakt in de toekomst worden geëvalueerd. Daarvoor moet een commissie komen waarin deskundigen zitten, die zich buigen over het verloop van die strafzaken zodra die zijn afgehandeld.

Tweede-Kamerlid Wolfsen van de PvdA zal zijn idee na de zomer voorleggen aan minister Donner van Justitie, zo heeft hij woensdag laten weten. Het gaat hem er niet om dat publieke verantwoording wordt afgelegd, maar dat met een kritisch oog wordt gekeken naar de kwaliteit en de effectiviteit van justitie als instituut. Het Openbaar Ministerie kan daar dan lessen uit trekken.

Fouten

In grote strafzaken met veel publiciteit blijft volgens Wolfsen soms in de lucht hangen of de officier van justitie fouten heeft gemaakt of niet. Zowel voor het grote publiek als voor het OM intern wordt het niet duidelijk of de kritiek terecht was of niet. "Dat heeft iets zeer onbevredigends." Een commissie kan dat ophelderen en ook melden als het wel goed is gegaan.

Als voorbeelden voor evaluatie noemt Wolfsen de strafzaak tegen de vermeende brandstichter van de vuurwerkramp in Enschede, de Puttense moordzaak en de Deventer moordzaak en een aantal beursfraudezaken.

Discussie

In een reactie stelt het college van procureurs-generaal, de leiding van het OM, dat onherroepelijke uitspraken van de onafhankelijke rechter ter discussie worden gesteld. Dat is een dermate wezenlijke ingreep, meent het OM, dat de minister van Justitie daar een oordeel over moet geven.

VVD

De VVD is niet direct afwijzend over het plan, in die zin dat het OM dan meer zichtbaar lering zal moeten trekken uit zaken die niet goed lopen, zoals de beursfraude. Maar VVD-Kamerlid Griffith is er niet van overtuigd dat een externe commissie dit moet doen. Het OM kan hier zelf ook opener in zijn. Ze vreest anders voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht als de commissie in een bepaalde zaak tot een ander oordeel komt.

Bovendien gaat het bij fouten van het OM vaak om zaken die de politie niet goed heeft aangebracht. Ze wijst erop dat er al mogelijkheden zijn voor betrokkenen bij een strafzaak een second-opinion over het opsporingsonderzoek te vragen.