WOERDEN - Het schip dat archeologen bij opgravingen in het centrum van Woerden hebben aangetroffen, blijkt uit de Romeinse tijd te stammen.

Dat is bij nader onderzoek door een specialist van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) vastgesteld. De gemeente Woerden meldde net na de vondst dinsdag dat het om een middeleeuws schip ging.

Dat het een Romeins vrachtschip betreft, kan de ROB opmaken uit de bouwwijze en het gebruik van ijzeren nagels. In de Middeleeuwen gebruikten de bouwers houten pennen als verbinding. Het gaat om hetzelfde type als vorige week in Leidsche Rijn werd blootgelegd.

Het houten schip lijkt aan een kade te liggen, half onder vorige week opgegraven middeleeuwse vestingwerken onder de Nieuwe Markt in het centrum van de stad. De schuin liggende boot is ruim 4,5 meter breed en zal een meter of dertig lang zijn, vermoeden deskundigen. Slechts 4 meter is nu zichtbaar. Het grootste gedeelte van het schip blijkt goed geconserveerd. Een klein deel heeft evenwel boven het grondwater gelegen en is weggerot.

Oude Romeinse Rijn

"Het schip ligt in de bedding van de oude Romeinse Rijn. Blijkbaar is deze bedding niet aangetast door de middeleeuwse stadsaanleg. Zo kunnen we de loop van de Rijn vervolgen. De komende weken kijken we hoe we met deze ontdekking verder omgaan", aldus een van de archeologen, die het schip al hebben omgedoopt in de Woerden VI.

Het is namelijk al het zesde Romeinse vaartuig dat in Woerden is opgegraven. Drie vrachtschepen (1576, 1978 en 1988/1998) en twee boomstamkano's (1988 en 1998) gingen de Woerden VI voor.