VOORBURG - Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er voor Nederland "geen ontkomen aan vergrijzing". Het ouder worden van de inwoners en de 'verkleuring' zullen volgens het bureau grote veranderingen in de samenstelling van de bevolking veroorzaken.

Het bureau trekt deze conclusies in de jongste editie van Bevolkingstrends, een bulletin over demografie van Nederland. Volgens het CBS zullen in 2040 tegen honderd mensen tussen 20 en jaar, 43 mensen ouder dan 65 staan. In 2000 was dat 22 en in 14. Het bureau voorziet dat door vergrijzing het aantal mensen met ouderdomsziektes (als dementie) fors zal toenemen. In 2001 was dementie in 12 procent van de overlijdens (mede) oorzaak. In 1996 was dat bij een op de tien.

De statistici zien ook nog lichtpuntjes door vergrijzing. Doordat de levensverwachting van mannen sneller stijgt als die van vrouwen, verwacht het CBS een daling van het percentage alleenstaanden onder 65-plussers.